Logo North Sea dental

VERZEKERINGEN

Voor de jeugd tot 18 jaar vergoeden zorgverzekeraars volgens de Nederlandse wet bijna alle tandheelkundige zorg uit de basisverzekering. Vanaf 18 jaar komen de behandelingen voor eigen rekening, tenzij een aanvullende verzekering voor tandheelkunde is afgesloten. Deze vergoedt doorgaans een gedeelte van de kosten van de behandelingen. Voor precieze informatie dient u uw polis goed na te lezen of contact op te nemen met de verzekeraar.

Zorgverzekeraars vergoeden uit de basisverzekering grotendeels de ‘klikprothese op implantaten’ (mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan en een machtiging is afgegeven), de volledige gebitsprothese, het opvullen (relining) van gebitsprotheses en reparaties van volledige gebitsprotheses. 
De eigen bijdragen worden jaarlijks door de overheid vastgesteld.